• Twitter
  • Facebook
  • Feed

Zanimljivi trendovi potpore pravašimaKako opet dolazi do preslagivanja pravaških snaga zamijetili smo zanimljive trendove ponašanja pravaškog biračkog korpusa. Podsjetimo da je HČSP s HSP-om i A-HSP-om 14. svibnja 2010. potpisala pismo namjere o zajedničkom izlasku na parlamentarne izbore u studenom 2011. Tada HSP-a gotovo da i nije bilo u anketama koje provode relevantne agencije. Ono što daje vrlo jasnu i snažnu poruku je kretanje potpore u razdoblju koje je uslijedilo. Kod prve ankete koju je objavila Nova TV od 24. veljače 2011. HSP je bio tek na 3,2 % potpore, a najavljeni Pravaški blok na 4,1 % glasova. Međutim, već sljedeći mjesec anketa od 24. ožujka pokazuje veliki rast i Pravaški blok je na zavidnih 5,6 % i prelazi prag u gotovo svim izbornim jedinicama. U svibnju je Pravaški blok bio na odličnih 6,1 % i to je najveći postotak koji je ostvaren. HSP AS tada nije bio niti među ostalima koji u pravilu dobivaju cca 0,2 %.

Kako je poznato da je HČSP morao istupiti iz Pravaškoga bloka a te razloge smo već objasnili, uslijedio je drastičan pad potpore HSP-u. Već u lipnju 2011. Pravaški blok se više ne pojavljuje u anketama, nego samo HSP s potporom od 4,6 %, što je drastičan pad u samo mjesec dana. Nakon toga uslijedio je stalni pad potpore HSP-u, a do izbora taj rejting je srušen ispod 2% glasova i HSP kao što je poznato ne prelazi prag na izborima i prvi put od obnove stranke 25. veljače 1991. postaje neparlamentarna stranka. Međutim događa se rast jedne druge koalicije nazvane Pravaški kišobran a koju su činile HČSP i HSP AS. HČSP i HSP AS su 22. srpnja 2012. u Splitu potpisale sporazum o zajedničkom izlasku na parlamentarne izbore i već nakon dva mjeseca u anketama dobivale dvostruko više glasova od HSP-a, koji je prebačen među ostale s malom potporom.

Rezultat je poznat, koalicija HČSP – HSP AS je postala parlamentarna s neformalnim dogovorom o trajnoj suradnji, koji je u javnosti figurirao nekoliko mjeseci i nakon izbora. Da su to pravaški birači tražili i priželjkivali, pokazuje anketa od veljače 2012. prema kojoj koalicija HČSP – HSP AS zauzima četvrto mjesto na političkoj sceni s 3,4% glasova. Jedno vrijeme dolazi do zatišja i pravaška javnost nije bila upoznata o namjerama HSP AS i HČSP-a i kojim putom će ići ta koalicija, a to nismo znali ni mi ni naše članstvo. To je vrijeme političkoga vakuuma, a jasnija slika se pojavljuje već u prvim danima rujna 2012. kada HSP AS počinje potpisivati suradnju s nesrodnim strankama i time na neizravan način HČSP-u pokazuje da nas više ne želi kao partnera. Ovaj put vjerojatno za to nije razlog slika poglavnika dr. Ante Pavelića. Krajem rujna HSP AS obznanjuje hrvatskoj javnosti da će na izbore s HDZ-om i da je u pitanju trajna suradnja. To se dogodilo baš na dan zasjedanja Glavnog stana HČSP-a u Zagrebu, 29. rujna 2012. na kojemu smo mi donijeli odluku da se na sljedeće izbore ide sa svim (HSP, HSP AS i A-HSP) pravaškim strankama i da se napravi jaki Pravaški blok, jer kišobran sve više propušta vodu.

Kako je sada nepremostiv jaz između HSP-a i HSP AS a tu je i čvrsti savez HSP AS s HDZ-om, od takvoga zajedničkog bloka po svemu sudeći neće biti ništa. Kako se već kasni s pripremama za lokalne izbore 2013. u svibnju, a HČSP ne želi gubiti dragocjeno vrijeme, počela su potpisivanja i stvaranje Pravaškoga bloka s HSP-om u kojemu očekujemo i A-HSP, ali i HSP AS ako se predomisle i vrate na pravi i jedini pravaški put.

Na pravaškoj sceni sada se događa nešto jako zanimljivo što bi moglo biti jako motivirajuće za članove HSP AS, a to je drastičan pad rejtinga te stranke. U samo mjesec dana od kada je pravaška javnost doznala da HSP AS više ne želi surađivati s HČSP-om, od rekordnih 3,4 % glasova, ta je stranka u listopad 2012. ušla s mizernih 0,8 %. Pošto je Pravaški blok (HČSP – HSP) tek krenuo, njegov će se rejting tek vidjeti u nadolazećem razdoblju, ali i tu postoji jedna zanimljivost. HSP kao sastavnica Pravaškoga bloka je već sada u anketama na 3,6 % što je gotovo pet puta više od našeg kratkotrajnog partnera HSP AS.

Ono što se tu mora zamijetiti jest sljedeće, a to je da se ne može sastaviti kvalitetna i prepoznatljiva pravaška koalicija bez HČSP-a i to je nama najveće priznanje i dokaz kako nas doživljava pravaška, državotvorna i domoljubna hrvatska javnost. Ovaj tekst je analiza trendova koji su lako provjerljivi i za koje postoje relevantni izvori, a isti nije sastavljen s ciljem difamacije (hrv. ozloglašenja) bilo koga ili bilo koje stranke. A ovdje su i dokazi da se naša pravaška javnost ne da zavesti niti ju je moguće prevariti, ona s velikim senzibilitetom (hrv. tankoćutnošću) prepoznaje pravi sadržaj, a formu s indignacijom (hrv. ljutnjom) odbacuje.

U Zagrebu, 25. listopada 2012.

HČSP – Zagreb

Politika.hr