• Twitter
  • Facebook
  • Feed

Snimke predavanja


Sva predavanja Pravaške akademije “Milan pl. Šufflay” biti će snimana i postavljana na internet za one koji su bili spriječeni doći na pojedino predavanje ili nemaju prebivalište u Zagrebu, pa nisu u mogućnosti pohađati predavanja. Na ovoj stranici ćemo postavljati sve poveznice na sva predavanja:

Povijest pravaštva, Ivan Gabelica:

1. predavanje (27. siječnja 2012.)
2. predavanje (3. veljače 2012.)
3. predavanje (10. veljače 2012.)
4. predavanje (18. veljače 2012.)
5. predavanje (24. veljače 2012.)
6. predavanje (2. ožujka 2012.)

Hrvatska vanjska i unutarnja politika, prof. dr. Tomislav Sunić:

1. predavanje (16. ožujka 2012.)
3. predavanje (30. listopada 2012.)