• Twitter
  • Facebook
  • Feed

Pritužba na policijsku torturu prema HČSP-uŠtiti li policija antihrvatski režim ili Ustav i sve hrvatske državljane!???

Republika Hrvatska
Ministarstvo unutarnjih poslova
Ulica grada Vukovara 33
n/r ministra g. Tomislava Karamarka

Predmet: Pritužba na policijsku torturu prema HČSP-u

Poštovani gospodine ministre Karamarko, tražim od Vas da Hrvatsku čistu stranku prava zaštitite od permanentnog maltretiranja od strane pripadnika Prve policijske postaje i onemogućavanja naše političke djelatnosti. Napominjem, da je HČSP legitimna hrvatska politička stranka i da joj po Ustavu mora biti zajamčeno slobodno političko djelovanje i javno okupljanje.

Uz prijašnje prijave od strane Prve PP, koje su listom na sudu odbačene kao neutemeljene i ovih dana se nastavlja neuobičajena policijska aktivnost prema našim članovima. Dne 12. svibnja 2011. je privedeno sedam pripadnika Mladeži HČSP i nakon trosatnoga zadržavanja u policiji pušteni su bez ikakve prijave. Danas u 12,56 sati Mladež je maltretirana od dvojice pripadnika Prve PP kod zgrade Pravnog fakulteta. Broj njihova vozila je 190-286.

Naše mlade aktiviste na štandovima se redovito legitimira i popisuje. Popisuje nas se kada idemo na kakav prosvjed i sl. Kada biste tako postupali prema aktivistima HDZ-a, SDP-a ili HNS-a, ne bismo imali ništa protiv da se tako i prema nama postupa. Ovakvo postupanje policije ostavlja mučan dojam da hrvatska policija štiti režim a ne Ustav i prava svih građana.

Molimo Vas stoga, poduzmite nešto, uredite stanje u Prvoj PP. Ružno je gledati svađe policije i naših aktivista kao što je to bio i danas slučaj. Građani su stali na našu stranu, što nama i Vama kazuje da je ugled policije narušen, a to nikomu ne treba. Hoćemo profesionalnu policiju, a ne ovakvu koja nas podsjeća na komunizam i miliciju.

U Zagrebu, 17. svibnja 2011.

Josip Miljak, predsjednik v.r.

Dostaviti:
1. MUP – RH – ministar
2. Predsjednik republike
3. Vlada RH – predsjednica
4. Sabor RH – predsjednik
5. Delegaciji EU u RH
6. Amnesty international
7. Pismohrana – ovdje

Nema komentara