• Twitter
  • Facebook
  • Feed

Podržite pravašku koaliciju i na Facebooku!Pozivamo sve korisnike društvene mreže Facebook da pravašku koaliciju HČSP-a i HSP-a dr. Ante Starčević podrže i na Facebooku. U svrhu promidžbe pravaške koalicije, na Facebooku je napravljen “događaj” pod nazivom “PRAVAŠKA KOALICIJA! HSP-AS & HČSP”. Molimo sve članove i simpatizere da podrže ovu Facebook inicijativu i pozovu sve svoje prijatelje u ovaj događaj. Link na “događaj” je slijedeći: http://www.facebook.com/event.php?eid=314800761863647

Upute za pozivanje svih svojih prijatelja se nalaze u dokumentu ispod:

Kako pozvati sve prijatelje.doc