• Twitter
  • Facebook
  • Feed

Održan Zbor Mladeži HČSP-a DrnišDrnismladez_1

U srijedu, 6. ožujka u maloj vijećnici Grada Drniša održan je izborni zbor mladeži Hrvatske čiste stranke prava Drniš. Za predsjednika podružnice jednoglasno je izabran Vice Žurić, a za dopredsjednike Domagoj Bogdan i Frane Cigić. Tajnica podružnice za Marta Cigić, a rizničarka Antonia Vukušić.

Zboru su nazočili dopredsjednik HČSP-a Dalibor Durdov, predsjednik Županijskog vijeća HČSP-a Marko Đapić, predsjednik podružnice Šibenik Siniša Peran, predsjednik podružnice Drniš Mario Cigić i drugi.

Bog i Hrvati !
Drnismladez_2