• Twitter
  • Facebook
  • Feed

O Pravaškoj akademiji


Pravaška akademija “Milan pl. Šufflay” je obrazovno tijelo Hrvatske čiste stranke prava. Smisao Akademije je političko obrazovanje mladih čistih pravaša po čvrstim pravaškim i kršćanskim načelima, u svrhu što boljeg osposobljavanja polaznika Akademije za daljnje bavljenje politikom te stjecanja znanja općenito. Glavni cilj Akademije je stvaranje nove mlade pravaške generacije koja će, stjecanjem znanja u svim granama pravaštva, biti spremna, sposobna i organizirana za preuzimanje kormila hrvatskog nacionalnog korpusa.

Akademija se sastoji od nekoliko katedri: Povijest pravaštva, Politička retorika, Hrvatska vanjska i unutarnja politika te Hrvatski jezik. Nakon dva semestra, polaznici pristupaju usmenom ispitu i dobivaju diplomu Akademije. Polaznici akademije mogu biti isključivo članovi Hrvatske starčevićanske mladeži HČSP-a te svi zainteresirani mladi članovi stranke. Upravo ti polaznici se budu izučavali u svrhu budućeg vodstva stranke kako bi bili spremni preuzeti kormilo HČSP-a.

Predavači Akademije su stručni za svako od navedenih područja.
Za upis na Akademiju je potrebno ispuniti upisnicu koja se nalazi na našoj web stranici hcsp.hr zatim je potrebno stisnuti link Organizacija – Pravaška akademija – Upisnica.

Predavanja na Akademiji će se za sada održavati jednom mjesečno (prvi petak u mjesecu u 19.00 sati) u stranačkim prostorijama HČSP-a u Zagrebu, Ilica 421. O svim izmjenama o održavanju predavanja, polaznici će biti na vrijeme obavješteni.

Sva predavanja će biti snimana i postavljana na internet, pa se prema tome na Akademiju mogu upisati i oni koji nemaju prebivalište u Zagrebu i nisu u mogućnosti pohađati predavanja. O načinu polaganja ispita za takve polaznike ćemo izvjestiti naknadno.

Voditelji Akademije, koji omogućavaju provedbu predavanja i vode svu administraciju Akademije, su iz redova Mladeži HČSP-a koji i sami pohađaju Akademiju. Oni su organizirani u Odbor Pravaške akademije “Milan pl. Šufflay”.

Odbor Pravaške akademije “Milan pl. Šufflay”
Predsjednica:
Dopredsjednica: Laura Soče
Član: Milan Marušić
Član: Toni Rogić
Član: Anđela Svrzlić
Član: Luka Lavor

Kontakt: