• Twitter
  • Facebook
  • Feed

Na listi prvih pet MeđimuracaPredsjednik Županijskog vijeća Hrvatske čiste stranke prava Goran Rohaček predstavio je u petak, 02. studenog kandidate HČSP-a za predtojeće izbore. Na listi za treću izbornu jedinicu jesu: Goran Rohaček kao prvi na listi, a slijede: Damir Tomšić, Mario Marciuš, Krešimir Kralj i Kristina Posavec, svi iz Međimurja. Riječ je o mladim ljudima čiji je prosjek godina 25. Nositelj liste Goran Rohaček prokomentirao je na početku sadašnju vlast: – Ova marionetska vlast ima zadatak potpuno osiromašiti Hrvatsku, rasprodati njena bogatstva, razrušiti privredu, rasprodati banke i uspješna poduzeća, a sve to na račun stranih dospodara koji su ih doveli i odrľavaju ih na vlasti.

– Nama je bio cilj da na našoj listi budu samo oni koji tu ľive, a ne da su na listi oni koji dolaze iz Zagreba samo kad su izbori, rekao je Goran Rohaček i nastavio: – Američki i kanadski mediji optuľili su tamošnje Hrvate i Marka Perkovića Thompsona za fašizam, a to znači da su optuľeni i članovi njegova sastava, među kojima ima članova HČSP-a. Ni Thompson ni stotine tisuća Hrvata koji ga slušaju nemaju ništa s fašizmom, kao ni mi u HČSP-u. Tragično je da ni jedna hrvatska stranka nije na to reagirala, a ni vlast. Proglašavati Thompsona i Hrvate fašistima sramotno je i ispod svakoga političkog dostojanstva, i zbog toga ova vlast mora odgovarati.

Politički tajnik stranke Nevenko Trbojević pobrojio je glavne političke ciljeve iz programa stranke. HČSP se zalaľe za sustavno prigušivanje povampirenog liberalizma, uz povik “Hrvatska nije na prodaju”, za razvoj ekoproizvodnje i malog poduzetništva, za suzbijanje korupcije najprije na najvišim razinama, gdje, kako kaľu, vlada sprega vlasti i kriminala, te kaľnjavanje svih četničkih zločina.

Na pitanje što stranka očekuje od izbora, Goran Rohaček je odgovorio: – Na razini drľave očekujemo barem dva saborska mjesta, a moľda i osnivanje Kluba zastupnika u Hrvatskom saboru. Naš je lokalni cilj u Međimurju nadjačati HSP po brpju glasova.

Najvaľnije je što su na listi kandidata nladi ljudi koji će znati progovoriti o našim potrebama. Lončar za svoga mandata gotovo da i nije izgovorio riječ o Međimurju, a slično će učiniti i Jurčić. Mate Granić, koji je prije bio na listi HDZ-a, danas uopće ne govori o pravima branitelja HOS-a. Zato mi na svojoj listi nemamo “goste”. (J.Š., “Međimurske novine”, 06. 11. 2007.)