• Twitter
  • Facebook
  • Feed

Izviješće o donacijamaZagreb, 15. Srpnja 2011.

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
Tkalčićeva 19
10000 Zagreb
n/p glavnog državnog revizora mr.sc. Nediljka Rogošić

Predmet: Izviješće o donacijama za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2011.

U skladu s odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe NN 24/11 i 61/11 u skladu s člankom 26., podnosimo izviješće o donacijama.

Hrvatska čista stranka prava za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2011. nije ostvarila nikakve prihode od donacija.

S poštovanjem!

Josip Miljak, predsjednik v.r.

Nema komentara