• Twitter
  • Facebook
  • Feed

Glavni stan HČSP-a jednoglasno za trajnu pravašku koalicijuOdluke – GS-12/16-2011

1. Odlukom Glavnog stana od 16. prosinca 2011 određene su dugoročne smjernice politike Hrvatske čiste stranke prava. Jednoglasno je prihvaćeno izvješće predsjednika stranke Josipa Miljka o prošlim parlamentarnim izborima, na kojima je koalicija HČSP – HSP AS, postala parlamentarna i koju u Saboru predstavlja gđa. Ruža Tomašić. Odlučeno je da se mora ustrajati na koaliciji ovih dviju stranaka i da se pokuša u naše redove pridobiti i Hrvatska stranka prava, ali o tomu će se razgovarati tek nakon sabora te stranke u veljači. O ishodu toga Sabora će ovisiti naši daljnji koraci u pravcu okrupnjavanja pravaške scene.

2. Jednoglasno je prihvaćen prijedlog da se iz stranke isključi povjerenik za Šibensko – kninsku županiju Damir Jakeljić, jer je imenovani drsko, samovoljno i protivno odlukama stranačkih tijela, vodio svoju privatnu politiku, suprotnu i minimumu koji propisuju pravaška i moralna načela, a njegova djelatnost je ocijenjena kao rad na razbijanju pravaških snaga, a ne k himbenom ujedinjavanju koje je potonji tobože propovijedao.

3. Razrješuje se dužnosti člana Glavnoga stana Željko Žgela iz Ivankova, zbog privatnih obveza, i kooptira se u članstvo GS-a pukovnik Pero Grkeš iz Dubrovnika.

U Zagrebu, 16. prosinca 2011.

Josip Miljak, predsjednik v.r.