• Twitter
  • Facebook
  • Feed

dr. Josip Frank


dr. Josip Frank

Dr. Josip Frank rodio se u Osijeku 10. travnja 1844., a umro u Zagrebu 17. prosinca 1911. Završio je pravo u Beču. Od 1872. odvjetnik je u Zagrebu. Izdavao je novine “Agramer Presse” i “Kroatische Post” na njemačkom jeziku i “Branik” na hrvatskomu jeziku. Godine 1884. izabran je kao nezavisni zastupnik u Hrvatski sabor. Stranci prava pristupio je 1890. Nezadovoljan stanjem u Stranci prava zbog njezina skretanja u oportunizam i napuštanja izvornoga pravaškoga nauka, istupio je iz nje i dana 22. listopada 1895. zajedno s dr. Antom Starčevićem, dr. Milom Starčevićem, Eugenom Kumičićem i drugim istomišljenicima osnovao je Čistu stranku prava.

Nakon Starčevićeve smrti, za cijeloga svoga života, bio je predsjednik ili član najužega vodstva Čiste stranke prava. Uviše navrata bio je biran za narodnoga zastupnika u Hrvatski Sabor.

Dr. Josip Frank je nastavio borbu za očuvanje hrvatske nacionalne opstojnosti i uspostavu državne neovisnosti na cijelomu hrvatskomu povijesnomu i narodnomu području. Među političarima bio je priznat kao najbolji financijski stručnjak, pa je svoju političku djelatnost naročito razvio u pobijanju financijskog dijela Hrvatsko – ugarske nagodbe iz 1868. godine, dokazujući koliko Ugarska pljačka Hrvatsku i kakve to ima posljedice za sveukupni život hrvatskoga naroda. O tomu je 1880. izdao i posebnu knjigu, a to je bila česta tema njegovih govora u Hrvatskomu saboru. Zahtijevao je ukidanje dualizma kao državnoga sustava u Austro – Ugarskoj monarhiji i ujedinjenje svih hrvatskih zemalja u jednu, od Austrije i Ugarske nezavisnu, državnu cjelinu.

Vrlo oštru borbu vodio je dr. Josip Frank protiv jugoslavenske i srpske promidžbe u Hrvatskoj. Ta se je promidžba naročito razmahala nakon 1903., kada su Karađorđevići državnim udarom došli na vlast u Srbiji, ali nije zanemariva ni prije toga. Uz tu promidžbu pristaju i mnogi hrvatski političari, posebno predvođeni Franom Supilom kao ideologom politike tzv. novoga kursa. tu jugoslavensku, protuhrvatsku politiku Frana Supila i njegovih istomišljenika Frank i njegove pristaše argumentirano pobijaju, ukazujući na propast koju takva avanturistička politika neminovno donosi Hrvatskoj. Na žalost, nisu ga poslušali. Fran Supilo i njegovi istomišljenici gurnuli su Hrvatsku u najveću katastrofu u njezinoj povijesti.

U svojoj borbi dr. Josip Frank nije zanemario ni običnoga, maloga čovjeka – radnika i seljaka. Nastojao je da im osigura život dostojan čovjeka. Zato se je borio za skraćenje radnog vremena na osam sati i za uvođenje općega i jednakoga prava glasa. Organizirao je radnike i pokretao izdavanje radničkih novina, kako bi se organizirani i politički osviješteni radnici, uz nacionalne ciljeve, borili i za svoje staleške probitke.

Dr. Josip Frank bio je jedini glas savjesti i razuma hrvatskoga naroda u ono vrijeme. No, ostao je neshvaćen, a do danas još uvijek popljuvan i nepriznat. Ali on je ispunio svoju dužnost: ukazivao je na zlo koje Hrvatskoj njezini vlastiti sinovi spremaju. U javni život ušao je kao bogat čovjek, a umro je kao siromah. Sav svoj imetak razdao je , promičući hrvatske nacionalne interese.