• Twitter
 • Facebook
 • Feed

Vukovarsko-srijemska županija


Županijsko vijeće

 • adresa:
 • tel/mob:
 • email:
 • predsjednik:

Vinkovci

 • adresa: J.J. Strosssmayera 9
 • mob: 099-2427-899
 • email:aleksandar.vulcik@gmail.com
 • predsjednik: Aleksandar Vulčik

Vukovar

 • adresa:
 • tel/mob:
 • email:
 • predsjednik:

Rokovci – Andrijaševci

 • adresa:
 • tel/mob:
 • email:
 • predsjednik:

 • Gradište

  • adresa: K. Zvonimira 6
  • mob: 098-1753-583
  • email:
  • predsjednik: Ivica Jozanović

  Ivankovo

  • adresa:
  • mob: 095-544-7695
  • email: –
  • predsjednik: Željko Žgela

  Tovarnik

  • adresa: Ivana Burika 33
  • tel: 032-524-519
  • email: –
  • kontakt osoba: Šimo Ravlija

  Rojčani

  • adresa: Rojčani 105
  • mob: 099-6786-336
  • email: maleni155@gmail.com
  • kontakt osoba: Ivica Markić

  Županja

  • adresa: Aleja Matice Hrvatske 47
  • mob: 
  • email: ciciram@gmail.com
  • kontakt osoba: Marko Maričić

  Cerna