• Twitter
 • Facebook
 • Feed

Varaždinska županija


Županijsko vijeće

 • adresa: Preloška 25, Varaždin
 • tel/mob: 098-372-824
 • email: –
 • predsjednik: Zdravko pl. Sakač
 • dopredsjednici: Saša Hajnić (091-1300-670), Vladimir Hrnčić (091-912-6727)

Varaždin

 • adresa: Preloška 25
 • mob: 098-372-824
 • email: –
 • predsjednik: Zdravko pl. Sakač