• Twitter
  • Facebook
  • Feed

Upisnica


Upisnica na Pravašku akademiju “Milan pl. Šufflay”:

Ime i prezime (obavezno)

E-mail

Ime oca i majke, djev. prezime majke

Dan, mjesec i godina rođenja

Mjesto i općina rođenja

Nacionalnost

Vjerska pripadnost

Članstvo u strankama i udrugama

Zanimanje

Školska sprema

Adresa stanovanja, ulica i broj

Mjesto

Telefon/mobitel

Napomena/poruka (nije obavezno)