• Twitter
 • Facebook
 • Feed

Upisnica


Upisnica na Pravašku akademiju “Milan pl. Šufflay”:

  Ime i prezime (obavezno)

  E-mail

  Ime oca i majke, djev. prezime majke

  Dan, mjesec i godina rođenja

  Mjesto i općina rođenja

  Nacionalnost

  Vjerska pripadnost

  Članstvo u strankama i udrugama

  Zanimanje

  Školska sprema

  Adresa stanovanja, ulica i broj

  Mjesto

  Telefon/mobitel

  Napomena/poruka (nije obavezno)