• Twitter
  • Facebook
  • Feed

U SJEĆANJE NA DOGLAVNIKA MILE BUDAKAMile Budak doglavnik, pravnik, hrvatski književnik, političar i ministar (Sveti Rok kraj Gračaca, 30. VIII. 1889 – Zagreb, 7. VI. 1945). Studij prava započeo 1910. u Zagrebu, a završio ga doktoratom 1920. Pripadnik je pravaške omladine i skupine oko lista Mlada Hrvatska. Mobiliziran 1914. u austrougarsku vojsku, potom ranjen i zarobljen u Srbiji, pa je kao zarobljenik prošao Makedoniju i Albaniju i do 1919. bio u Italiji. Nakon povratka u Zagreb zaposlio se kao odvjetnički pripravnik u kancelariji A. Pavelića. Djelovao u HSP-u i uređivao pravaški orijentirana glasila Hrvatska misao (1924), Hrvatsko pravo (1924–32). Nakon odlaska A. Pavelića u emigraciju postao vodećom osobom HSP-a u zemlji. Zatvaran 1929–30., a 7. VI. 1932. izvršen je na njega atentat. Emigrirao je 1933. u Austriju, potom u Njemačku i Italiju. Poglavnik Ante Pavelić imenovao ga je doglavnikom i zapovjednikom ustaških logora za obuku u Italiji. U emigraciji je objelodanio knjigu Hrvatski narod u borbi za samostalnu i nezavisnu hrvatsku državu (1934), jedno od osnovnih djela u oblikovanju ustaškog ideološkog sustava. Vratio se 1938. u Zagreb i 1939. pokrenuo novine Hrvatski narod. Negativno je ocijenio sporazum D. Cvetkovića i V. Mačeka o Banovini Hrvatskoj iz kolovoza 1939. Predano je djelovao na oblikovanju antisrpskih, antisemitskih i antikomunističkih stajališta, propisa i postupaka ustaškog režima. Bio je ministar bogoštovlja i nastave u prvoj vladi NDH. Od studenoga 1941. do travnja 1943. bio je poslanik NDH u Berlinu, a zatim do studenoga 1943. ministar vanjskih poslova. U svibnju 1945. povlačio se iz Zagreba. Zarobila ga je engleska vojska, a vlasti Velike Britanije izručile su ga jugoslavenskim vlastima 18. V. 1945. Vojni sud osudio ga je kao ratnog zločinca na smrt, nakon čega je pogubljen.

Bitno je napomenuti isti dan je u Zagrebu 07. lipnja 1932. godine na Budaka  izvršen atentat, a samo 13. godina kasnije na isti dan 07. lipnja 1945. godine brutalno je i ubijen.

Već 7. Iipnja 1932. godine na njega je organiziran atentat kojeg je počinila  grupa “velikosrpska kamarila” u Zagrebu. Mile Budaka brutalno su pretukli suradnici jugoslavenske policije. Nakon oporavka 1933. godine odlazi u egzil.

Po povratku i uspostave države te nakon njenog kraja dogodio se najbrutalniji kraj jednog od najvećih hrvatskih pisaca istine.

U Zagrebu su ga pogubili 7. lipnja 1945. partizani. Prije samog smaknuća pokazali su mu slike na najbrutalniji način ubijene i raskomadane kćeri Grozde Budak.

Počivao u miru Božjem. S nama je!

HČSP

Mile Budak u bolnici nakon pokušaja atentata i brutalnog premlačivanja