• Twitter
 • Facebook
 • Feed

Sisačko-moslavačka županija


Županijsko vijeće

 • povjerenik: Mario Kovač
 • kontakt: 098 640 221
 • adresa: Gromova 2 desni odvojak 5, Petrinja
 • email: mariokovac87@gmail.com

Podružnica Petrinja

 • predsjednik: Mario Kovač
 • kontakt: 098 640 221
 • adresa: Gromova 2 desni odvojak 5
 • email: mariokovac87@gmail.com

Podružnica Novska

 • predsjednik: Igor Malleg
 • kontakt: 091 570 9296
 • adresa: Kralja Zvonimira 77
 • email: IMalleg@gmail.com
 • Darija Lončarević

Podružnica Sisak

 • povjerenik: Tomislav Vlašić
 • kontakt: 092 3644 600

Podružnica Hrvatska Dubica

 • predsjednik: Mijo Ruf
 • kontakt: 099 698 7708
 • adresa: Željka Volarević 7, Hrvatska Dubica

Podružnica Glina

 • povjerenik: Luka Lavor
 • kontakt: 095 7371 395