• Twitter
 • Facebook
 • Feed

Sisačko-moslavačka županija


Županijsko vijeće

 • adresa: Gromova 2 desni odvojak 5, Petrinja
 • tel/mob: 098-640-221
 • email: mariokovac87@gmail.com
 • povjerenik: Mario Kovač

Novska

 • adresa: Kralja Zvonimira 77
 • mob: 091-570-9296
 • email: IMalleg@gmail.com
 • predsjednik: Igor Malleg

Sisak

 • adresa:
 • mob:
 • email:
 • predsjednik:
 • dopredsjednik:
 • dopredsjednica:
 • tajnica:

Topolovac

 • adresa: Preloščica 59
 • mob: 099-741-4852
 • email: –
 • kontakt osoba: Slavko Lepesić

Osekovo

 • adresa: Trg Kraljice Hrvata 15
 • mob: 098-990-6604
 • email: –
 • kontakt osoba: Miroslav Mašić

Rajić


Martinjska ves

 • adresa: Posavsko Jezero 51
 • mob: 099-9923-958 / 091-572-0386
 • email: –
 • kontakt osoba: Mirko Ivančan

Popovača

 • adresa: Sisačka 103
 • mob: 091-5106-539
 • email: –
 • kontakt osoba: Marin Tomić

Lekenik


Petrinja

 • adresa: Gromova 2 desni odvojak 5
 • mob: 098-640-221
 • email: mariokovac87@gmail.com
 • predsjednik: Mario Kovač

Hrvatska Dubica

 • adresa: Željka Volarević 7, Hrvatska Dubica
 • mob: 099-698-7708
 • email:
 • predsjednik: Mijo Ruf