• Twitter
  • Facebook
  • Feed

RASPUŠTA SE ŽUPANIJSKO VIJEĆE HČSP-a SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPANIJEGlavni_stan_13052017_1

Na sjednici Glavnog stana koja se održala 13.05.2017. između ostalog na glasanje je dan prijedlog o raspuštanju Županijskog vijeća Splitsko-dalmatinske županije.

Obrazloženje:
Temeljem odluke GS da se na Lokalne izbore neide sa HDZ-om odgovorne osobe predsjednik ŽVSDŽ dr.Tomislav Troglić i tajnik ŽVSDŽ Milan Lažeta svjesno i odgovorno su potpisali i ovjerili  koaliciju sa HDZ-om u Podstrani, Solinu i Tučepima što je nedopustivo za rejting HČSP-a i odgovornim osobama koje uistinu zastupaju stranku jer su bile kao i stranka izložene velikim kritikama putem društvenih mreža, ali i javno od šireg članstva stranke da se jedno priča a drugo radi. Nadalje i nakon pismenog očitovanja od odgovornih osoba da neče ići u SDŽ sa HDZ-om kako bi dobili ovjerenu punomoć za izlazak na Lokalne izbore od predsjednika stranke koji je uvidom u očitovanje Milanu Lažeti punomoć poslao jer se nigdje ne spominje izlazak sa HDZ-om u najboljoj vjeri punomoć je ovjerio i poslao uz svu potrebitu dokumentaciju. Tajnik Županijskog vijeća Splitsko-dalmatinske županije g.Milan Lažeta je po primitku punomoći uredno spomenutim podružnicama potpisao i ovjerio liste za izlazak sa HDZ-om na Lokalne izbore što se smatra prevarom i nepoštovanjem odluke Glavnog stana stranke. Sa tim činom je narušeno povjerenje te predsjednik stranke i Glavni stan HČSP-a smatraju da sa odgovornim osobama u Županijskom vijeću Splitsko-dalmatinske županije suradnja više nije moguća. Stoga je donešena odluka na Glavnom stanu da se raspusti Županijsko vijeće HČSP-a Splitsko-dalmatinske županije te u skorije vrijeme imenuje povjerenik. Do tada postojeće podružnice mogu nesmetano nastaviti sa svojim daljnjim djelovanjem i radom.

Bog i Hrvati! Za dom!

Hrvatska čista stranka prava

Glavni_stan_13052017_4

Glavni_stan_13052017_3

Glavni_stan_13052017_2