• Twitter
 • Facebook
 • Feed

Primorsko-goranska županija


Županijsko vijeće

 • adresa:
 • tel/mob:
 • email:
 • predsjednik:
 • dopredsjednik:
 • tajnik:
 • rizničar:

Rab

 • adresa:
 • mob: 099-3196-031
 • email: –
 • predsjednik: Mirela Krstačić

Rijeka

 • adresa:
 • mob:
 • email:
 • predsjednik:

Matulji


Jušići

 • adresa: Vlahov Breg 34b
 • mob: 091-9526-415
 • email: linky@hotmail.com
 • kontakt osoba: Damir Ahmetović

Bakar

 • adresa: Praputnjak 66/1
 • mob: 091-1922-952
 • email: pruss00@gmail.com
 • kontakt osoba: Ivan Banić

Punat


Opatija

 • adresa: 17. Travnja 44
 • mob: 095-5962-490
 • email: marin030@net.hr
 • kontakt osoba: Marin Podnar

Novi Vinodolski


Viškovo