• Twitter
 • Facebook
 • Feed

Primorsko-goranska županija


Županijsko vijeće

 • adresa: Ružice Mihić 7, Rijeka
 • tel/mob: 091-5518-124; 097-7987-901
 • email: denis.hcsp@mail.com
 • predsjednik: Denis Malnar
 • dopredsjednik: Ivo Andrijević
 • tajnik: Marko Jerkić
 • rizničar: Božena Kesić

Delnice


Rab

 • adresa: 
 • mob: 099-3196-031
 • email: –
 • predsjednik: Mirela Krstačić

Rijeka

 • adresa: Ružice Mihić 7
 • mob: 091-5518-124
 • email: denis.hcsp@mail.com
 • predsjednik: Denis Malnar

Matulji


Jušići

 • adresa: Vlahov Breg 34b
 • mob: 091-9526-415
 • email: linky@hotmail.com
 • kontakt osoba: Damir Ahmetović

Bakar

 • adresa: Praputnjak 66/1
 • mob: 091-1922-952
 • email: pruss00@gmail.com
 • kontakt osoba: Ivan Banić

Kastav

 • adresa: Tuhtani 25
 • mob: 051-625-817 / 098-9769-753
 • email: ivandri@net.hr
 • kontakt osoba: Ive Andrijević

Punat


Opatija

 • adresa: 17. Travnja 44
 • mob: 095-5962-490
 • email: marin030@net.hr
 • kontakt osoba: Marin Podnar

Novi Vinodolski


Viškovo