• Twitter
  • Facebook
  • Feed

Povijest Mladeži HČSP-a


Grb Mladeži HČSP-a

Povijest Mladeži HČSP-a

Obnovom rada Hrvatske čiste stranke prava potkraj 1992. godine, s radom počinje i pomladak Hrvatske čiste stranke prava – Hrvatska starčevićanska pravaška mladež. U gotovo svim mjestima Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine u kojima Hrvatska čista stranka prava ima ustrojene svoje organizacije, rađaju se i podružnice Hrvatske starčevićanske pravaške mladeži. Štoviše, u pojedinim gradovima kao što su Čakovec i Lekenik, tih dana podružnice Hrvatske čiste stranke prava sačinjavaju isključivo članovi Mladeži. Značajan broj članova sudjeluje u obrani Domovine kroz razne postrojbe HOS-a, HV-a i HVO-a.

        Unatoč respektabilnoj snazi, tek dolaskom dr. sc. Zlatka Hasanbegovića 1996. godine u Hrvatsku čistu stranku prava, i njegovim preuzimanjem vodstva Mladeži, Hrvatska starčevićanska pravaška mladež organizacijski jača te dobiva na svojoj snazi i značaju. U samo godinu dana utemeljen je niz županijskih vijeća, podružnica i ogranaka Hrvatske starčevićanske pravaške mladeži u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Na II. Općem saboru Hrvatske čiste stranke prava, 26. listopada 1996. godine, mladež Hrvatske čiste stranke prava i službeno mijenja ime u HRVATSKU STARČEVIĆANSKU MLADEŽ.

        Uoči održavanja I. Općeg sabora Hrvatske starčevićanske mladeži 22. studenoga 1997. godine, Zlatko Hasanbegović ne ističe kandidaturu za predsjednika Mladeži i ostaje prvi među jednakima (primus inter pares), a predsjednikom HSM-a postaje Ivica Breščaković.

        Dana 6. studenoga iste godine održava se II. Opći sabor Hrvatske starčevićanske mladeži na kojem za predsjednika biva izabran Antonio Dilber, a Goran Rohaček postaje novim dopredsjednikom i glasnogovornikom Mladeži. Nakon Dilberova postupnog pasiviziranja u radu, Rohaček u potpunosti preuzima kormilo Mladeži. U kratkom roku Hrvatska starčevićanska mladež znatno povećava broj članova i afirmira se u stožernu pravašku mladež, što ostaje sve do danas. Zbog odlaska na novu dužnost u Hrvatskoj čistoj stranci prava i prekoračenja dobne granice unutar Hrvatske starčevićanske mladeži, Rohačeka na dužnosti predsjednika Hrvatske starčevićanske mladeži u siječnju 2009. godine zamjenjuje mladi zagrebački student matematike Frano Čirko. Na IV. Općem saboru održanom 11. travnja 2017. u Zagrebu za predsjednika je izabran Danijel Pelc iz Siska.

        Hrvatska starčevićanska mladež je kroz cijelu svoju mladu povijest bila predvodnik hrvatske mladeži ka nacionalnom osvješćenju i jedra broda koji nazivamo Hrvatska čista stranka prava. Mladež trenutno slovi za najjaču i najveću hrvatsku organizaciju mladih s pravaškim ili domoljubnim predznakom koji imaju priliku stjecati nova znanja o hrvatskoj politici i pravaštvu kroz Pravašku akademiju „Milan pl. Šufflay“.