• Twitter
  • Facebook
  • Feed

OSVRT JOSIPA ŽGELE POVJERENIKA HČSP-a ZA PRIMORSKO GORANSKU ŽUPANIJURijeka i Primorsko-goranska županija kao buduće rasadište izvornoga (čistoga) pravaštva i starčevićanstva

Spomenuti grad na Rječini i županija čije je sjedište taj grad su od neprocjenjivoga značaja i strateške važnosti za našu Hrvatsku nam Državu. Shodno tomu, od iznimnoga je značaja i nužnosti ukorjenjivanje i širenje (masovnosti) pristaša i vjernih te beskompromisnih nasljedovatelja čiste  pravaške i izvorne starčevićanske misli, ideje, svjetonazora i djelatnosti u redovima naše plemenite i visokopoštovane Hrvatske Čiste Stranke Prava koja sve ove naprijed rečene vrline objedinjuje u sebi. To je siguran jamac prosperiteta ovoga dijela Lijepe naše domovine Hrvatske unutar njezinih granica i stanovnika prijespomenutih grada i županije unutar tijela plemenitoga Hrvatskoga nam naroda. Opće je poznato da su Rijeka i Kvarnersko primorje s otocima te istočni dio istarskoga poluotoka (Liburnije) bili predmetom raznoraznih prisvajanja te pokušaja odnarođivanja tj. otuđenja žitelja ovoga područje od njegovoga matičnoga Hrvatskoga naroda. I doista ova su područja koja su sada unutar današnje Primorsko-goranske županije bila stoljećima pod tuđinskim jarmom, vlašću, raznoraznim stranim ideologijama i pokušajima davanja drugoga identiteta ljudima ovih krajeva kojemu oni ne pripadaju, što će reći da im se uzme pravi identitet i nacionalna svijest o pripadnosti Hrvatskome narodu. Posljedično tomu, htjelo se postići da se vraćanje ovih krajeva matici domovini Hrvatskoj pa time i Hrvatskome narodu onemogući. No, Bogu hvala, sve to je doživjelo neuspjeh. Stoga, moramo napose mi čisti pravaši i izvorni starčevićanci biti zalogom sigurnosti ostanka prijespomenutih krajeva i njihovoga pučanstva unutar granica Domovine nam Hrvatske i tijela Hrvatskoga naroda. Raditi nam je na podizanju, učvršćenju te daljnjem razvijanju te usavršavanju hrvatske nacionalne svijesti i identiteta ljudi već rečene županije i njezinoga administrativnoga sjedišta za koje se zna reći (grad koji teče). To pruža stožernu (temeljnu) sigurnost njihovoga ostanka u granicama Republike Hrvatske i okvirima hrvatskoga korpusa tj. hrvatskoga nacionalnoga bića u svim vidovima, primjerice kulturnoga, vjerskoga, jezičnoga, političkoga itd.
Mi čisti pravaši te izvorni pristaše i nasljedovatelji ideja Oca Domovine Ante Starčevića te zajedno s njim utemeljitelja pravaštva kao političke stranke Eugena Kvaternika (Rakovičkog) smo najpozvaniji da na tome radimo i čuvamo sve tekovine gorerečenoga, jer smo to bili kroz cijelu suvremenu povijest naše zemlje Hrvatske, svih povijesnih i etničkih hrvatskih krajeva (zemalja) te cjelokupnoga Hrvatskoga naroda. Hrvatska Čista Stranka Prava je ta koja okuplja takve borce i radnike za Hrvatsku i hrvatske nacionalne interese u njihovoj cjelokupnosti. Stoga, naš HČSP, treba biti duboko ukorijenjen i što više omasovljen u svakom kutku Lijepe nam naše domovine Hrvatske i gdje god žive naši ljubljeni i mnogopoštovani Hrvati, pa razumije se i u Rijeci (gradu sv. Vida) i Primorsko-goranskoj županiji za koju mnogi kažu da je raj na zemlji. I doista je tako, jer ova županija je Hrvatska u malom,  ima i morsku obalu sjevernoga Hrvatskoga primorja, kvarnerske otoke, planine, brda i gorske visove prekrasnoga nam Gorskoga kotara, padine Učke i Ćićarije te velikoga dijela hrvatskoga mora. Od prevažnosti je da se od ovoga trenutka u naše stranačke redove uključe svi iskreni hrvatski domoljubi kako bi ostvarili i čuvali sve ove tekovine i udaljili štetne utjecaje svakoga tko bi ih mogao pokušati narušiti na ovaj ili onaj način. Imajući pouzdanje u odlučnost hrvatskih ljudi i njihovu ljubav spram svoje Domovine i naroda u njihovim cjelokupnim granicama za čisto pravaštvo i starčevićanstvo te njihove ideale dolaze svijetli dani kako u cijeloj Hrvatskoj i gdje god živi naš hrvatski narod tako i u Primorsko-goranskoj (zeleno-plavoj županiji) te Rijeci (gradu na obalama Rječine).
Neka nas sve u tome prati Božja milost!

Bog i Hrvati! Za Dom spremni!
HČSP