• Twitter
  • Facebook
  • Feed

Nike Mendek tajnica Županijskog vijeća Zagrebačke županijemendek-10-16-1
Davor Trbuha, v.d predsjednik i predsjednik Županijskog vijeća Zagrebačke županije imenovao je Nike Mendek tajnicom Županijskog vijeća Zagrebačke županije. Razlog je to kako bi se na što bolji, brži i efikasniji način mogla rješavati stranačka pitanja na području Zagrebačke županije ujedno i kao uvod u bolju pripremu za nadolazeće lokalne izbore.

Nike je rođena u Zagrebu. Bila je aktivna članica HSP-a preko deset godina nakon čega prelazi u HČSP koju vidi kao jedinu relevantnu, dosljednu te istinsku pravašku stranku koja se ne odmiče od svojih ideala i političkog integriteta. Nike je završila Srednju grafičku školu u Zagrebu, smjer reprofotograf-kemigraf, a nakon Srednje škole završava i Grafički fakultet sveučilišta u Zagrebu.

Nike je kroz svoj radni vijek radila kao tajnica, vodila je poslove komercijale te kao voditelj proizvodnje i kontrole kvalitete kroz više istaknutih firmi. Niki želimo puno uspjeha u daljnjem radu u HČSP-u.

Bog i Hrvati! Za dom spremni!

Davor Trbuha, v.d predsjednik HČSP-a