• Twitter
  • Facebook
  • Feed

NACRT OBITELJSKOG ZAKONA- IZJAVA HČSP-a ZA JAVNOSThcsp_zastava

HČSP kao stranka koja doslovno sljedi pravašku filozofiju države i pravaško shvaćanje uzročno posljedičnih događanja u društvu, ne može i nesmije ostati po strani kada se po pitanju obitelji (koja je temelj pravaške politike) stvaraju zakoni koji su u svom temelju protuobiteljski, a samim time i protudržavni.
Država počiva na obitelji, obitelj je nukleus, nositelj razvoja i temeljna sastavnica odgoja društva u cjelini, pa je onda shodno tome sasvim bjelodano da se unutar Zakona mora odrediti definicija obitelji.
Anarho-liberalni napad na definiciju obitelji koju sadrži novi prijedlog Zakona, povezujemo s cijelim nizom pokušaja devastacije obitelji unutar europskih zakonodavnih normi koje se nameću državama članicama EU i direktno utječu na njihovo zakonodavstvo. To je direktno miješanje u unutarnje zakonodavstvo država članica. Sve je to igra europskih zakonodavaca, kako bi se u obiteljsko zakonodavstvo, na mala vrata uvela definicija roda.
Za HČSP je potpuno jasno da je definicija obitelji, otac, majka i dijete/ca. Sve ostalo je liberalno podmetanje.
Otac i majka su bračni par i dok god nemaju djece (svoje ili posvojene) nisu obitelj. Najbolji primjer je Sveta obitelj (Marija, Josip i Isus).
Samohrani roditelji s djetetom/com jednako tako nisu obitelj, no njihova prava su zagarantirana, ne samo Obiteljskim zakonom. Problem roditelja koji su izgubili dijete ili djecu, potrebno je tretirati kroz Zakon u zasebnom, odvojenom obrazloženju, te dodatno zaštititi njihova prava.
HČSP podupire rad Radne skupine Ministarstva za demografiju, koja je pravilno detektirala definiciju obitelji i potrebu za jačanjem skrbi nad ovom temeljnom jedinicom našeg društva. HČSP se zalaže za još više benefita obiteljima, kako bi se kroz takav vid pomoći, dugoročno stimulirala demografska obnova i institucija braka, a samim time i jačanje državnih potencijala u budućnosti.
Mi kao dosljedni pravaši, tražimo od hrvatskih institucija, počevši od Predsjednice, Premijera i svih ostalih dužnosnika da ne nasjedaju liberalnim težnjama institucija EU, te da zaštite institut obitelji u Hrvatskoj, jer to je jedini način da se Hrvatska održi za buduća pokoljenja.
Od vas drugarice i drugovi, tražimo samo dosljedno poštivanje Ustava RH i definicije obitelji koja je sastavni dio tog Ustava.

Bog i Hrvati! Za Dom spremni!
HČSP