• Twitter
  • Facebook
  • Feed

Na Rabu utemeljena podružnica HČSP-a13. studeni 2008.
Sanjin Debelić izabran za predsjednika podružnice!

Održan je izborni zbor podružnice grada Raba. Utvrđena je nazočnost 26 (dvadesetšest) delegata, te je time po Ustavu HČSP-a ispunjen uvjet kvoruma.

Nakon uvodnih riječi i izbora zapisničara i ovjerovitelja zapisnika, pristupilo se predlaganju kandidata za tijela podružnice.
Nakon predlaganja kandidata i prihvaćanja kandidature, za dužnosnike i tijela podružnice izabrani su slijedeći kandidati.

Za predsjednika: Sanjin Debelić
Za dopredsjednika: Slavko Španjol
Za tajnicu: Mirela Krstačić
Za rizničara: Ante Matušan

Nadzorni odbor: Predsjednik: Slaven Kladić, Toni Pende – član, Alan Kaštelan – član

Sud čast: Predsjednik: Ante Verović, Vedran Krstinić – član, Ivan Matušan – član

Ovjerovitelji zapisnika:

1. Andrej Pičuljan

2. Goran Ribarić

Zapisničar: Slavko Ribarić