• Twitter
  • Facebook
  • Feed

Mladež HČSP-a obilježila 102. obljetnicu smrti dr. Augusta HarambašićaIMG_1900

Dana 16. srpnja 2013. Mladež HČSP-a je obilježila 102. obljetnicu smrti dr. Augusta Harambašića. Paljenjem svijeća ispred Harambašićevog groba na zagrebačkom Mirogoju, Mladež HČSP-a odala je počast tom velikom hrvatskom književniku i pravaškom političaru. Harambašić je sav svoj život i književni talenat podario Stranci prava, te se kao tadašnji vođa mladeži Stranke prava isticao kao jedan od najhrabrijih i najgorljivijih pravaša. Najpoznatiji je kao autor mnogih pjesama, izrazito nacionalističkog karaktera, a iza sebe je ostavio i mnoge poučne pripovijetke te govore u Hrvatskom saboru. Zbog svojih je pjesama, tekstova i govora bio više puta uhićivan, a zbog pjesme u prozi političke tematike Tri molitve osuđen je na 15 te zatvoren na 6 mjeseci.

Nakon paljenja svijeća i molitve, predsjednik Mladeži HČSP-a Frano Čirko izrecitirao je Harambašićevu slavnu pjesmu Hrvatsku Hrvatom koja i danas sokoli Mladež HČSP-a da ustraje u svojem radu:

Hrvatska Hrvatom

Prenimo se, braćo mila,
Hrvatska nas vila zove,
Predivno je udesila
Skladne gusle javorove,
Pa nam uz nju pjesmu poje
Snagom dosad nepoznatom:
Neka bude svakom svoje,
Hrvatska Hrvatom!

Trista ljeta već je dosta
Što smo krv za drugog lili,
Te nam jedva duša osta,
Prem smo nekoć divi bili;
Složimo se sin sa sinkom,
Rod sa rodom, brat sa bratom,
Složimo se pod lozinkom:
Hrvatska Hrvatom!

Već smo svega tuđeg siti,
Ne tražimo, što je tuđe,
Al’ ne ćemo više biti
Tuđe sredstvo i oruđe;
A da vazda krvarimo
Za probitak tuđim svatom
Već sad gromko uskliknimo:
Hrvatska Hrvatom!

Ako li se vrazi maše
Da se slavni rod nam smrvi,
Branit ćemo što je naše,
Sve do zadnje kapi krvi!
Već nas neće zastrašiti
Niti patnjom, niti zlatom,
Vijek će nam ideal biti:
Hrvatska Hrvatom!

Nestat može kruglje zemne,
Sunašce se može maći,
Ali nas će uvijek spremne
Na braniku roda naći;
Dusi će nas pradjedova
Bodrit vjerom obilatom
Kličući nam iz grobova:
Hrvatska Hrvatom!

IMG_1906

IMG_1902