• Twitter
  • Facebook
  • Feed

Matija Žugaj povjerenik HČSP-a za Žabnomatija-zabno-1
Dana 11. studenog 2016. godine v.d. predsjednik stranke g. Davor Trbuha imenovao je Matiju Žugaja za povjerenika HČSP-a za Žabno. Matija se ujedno obvezao da će u što kraćem roku ustrojiti stranku u prigradskim naseljima grada Siska kako bi spremni dočekali Lokane izbore.

Matija je rođen u gradu Sisku 1981. godine. Nakon završetka Srednje škole radio je deset godina u zaštitarskoj firmi Sokol Marić, nakon toga kratko vrijeme radio je u gradskoj firmi GOS Sisak. Njegovi otac i brat dragovoljci su i nosioci Spomenice Domovinskog rata. Obnašao je dužnost predsjednika Mjesnog odbora Žabno u dva mandata dok je bio član HSP-a. Kordinator je za Civilnu zaštitu. Posebno se zalagao volonterski kao povjerenik za Civilnu zaštitu u borbi protiv velikih poplava 2013. i 2014. godine.

Kao mladi i perspektivni pravaš sudjelovao u aktivnostima vezanim za Mjesni odbor Žabno, izgradnji nove škole u Žabnu , obnovi Društvenog doma u Žabnu te podizanje spomen biste heroju HOS-a Ivici Debogoviću Dedi 2009. godine.

Našem Matiji želimo puno uspjeha u daljnjem radu u HČSP-u

Bog i Hrvati! Za dom spremni!