• Twitter
 • Facebook
 • Feed

Karlovačka županija


Županijsko vijeće

 • adresa:
 • mob:
 • email:
 • povjerenik:

 

         Duga Resa

 • adresa: Kasar 4
 • tel/mob: 047 640 043 / 099 652 5406
 • email: damir58@net.hr
 • predsjednik: Damir Višnić
 • dopredsjednici: Kristijan Pavković, Ervin Dotlić
 • tajnik: Kristijan Višnić
 • rizničar: Branko Ivančić

         Ogulin

 • adresa: Bošt 1 d
 • mob: 099-875-9225
 • email: zeljko.bicanic@gmail.com
 • kontakt osoba: Željko Bićanić

  Slunj

 • adresa: Mali Vuković 60
 • mob: 099-8749-724
 • email: –
 • kontakt osoba: Tomislav Cindrić

  Rakovica

 • adresa: Rakovičko Selište 156, 47245 Rakovica
 • mob: 098-958-4705
 • email: disco.tec@hotmail.com
 • predsjednik: Dražen Brajdić

  Plaški

 • adresa: Međeđak 26
 • mob: 091-9897-681
 • email: dejanmatic993@gmail.com
 • kontakt osoba: Dejan Matić

  Skradnik

 • adresa: Skradnik 71 a
 • mob: 099-750-6219
 • email: nikolabo8@gmail.com
 • kontakt osoba: Nikola Božičević