• Twitter
 • Facebook
 • Feed

Istarska županija


Županijsko vijeće

 • povjerenik: Alen Hengl
 • kontakt: 099 651 2486
 • adresa: Divkovićeva 8, Pula
 • email: alenhengl50@gmail.com

Podružnica Pula

 • predsjednik: Alen Hengl
 • kontakt: 099 651 2486
 • adresa: Divkovićeva 8, Pula
 • email: alenhengl50@gmail.com
 • dopredsjednik: Harry Hill
 • tajnica: Danijela Koroman

Podružnica Rovinj

 • povjerenik: Dragan Pranjić
 • kontakt: 091 9319 747
 • adresa: Ulica Avgussta Ferri 15, Rovinj