• Twitter
  • Facebook
  • Feed

HČSP U ZAGREBU ODRŽALA REDOVNU SJEDNICU GLAVNOG STANADana 28.05.2021. predsjednik stranke Davor Trbuha otvorio je sjednicu Gavnog stana minutom šutnje za sve hrvatske žrtve vojnike i civile poubijane u poraću 1945. godine od 08. svibnja pa nadalje s posebnim naglaskom na žrtve Bleiburga i Križnog puta.
Pod prvom točkom dnevnog reda napravljena je analiza Lokalnih izbora koji su se održali 16.05.2021. te o drugom krugu koji se ima održati 30.05. na Dan državnosti.Poseban je naglasak bio na grad Zagreb gdje je situacija jako zabrinjavajuća s obzirom da globalističko te ekstremno komunistička horda velikim zamahom grabi Zagreb što je za HČSP, a i za sve Hrvate koji to uistinu jesu u gradu Zagrebu nedopustivo.Stoga HČSP poziva na razboritost i mudrost glede drugog kruga.
Nadalje se raspravljalo o internim stvarima stranke kroz period koji nam predhodi te su jednoglasno usvojeni svi prijedlozi koji moraju biti i obaveza za sve članove stranke.
Pod trećom točkom dnevnog reda raspravljalo se o daljnjem smjeru stranke koji i dalje mora biti dosljedan sa više rada na terenu, sa jačim aktivnostima glede javnih tribina te okretanje prema mladima u edukativnom i socijalnom smislu.
Cilj je privući u stranku mlade i neopterečene ljude koji bi nam donjeli osvježenje samim time i razvoj stranke ne odmicajući se od naših temeljnih načela kao i izvirnog pravaštva prilagođenog današnjem modernom vremenu.

Pod četvrtom točkom dnevnog reda na prjedlog predsjednika stranke u Glavni stan je kooptiran povjerenik Hrvatske starčevićanske mladeži HČSP-a  Milan Marušić iz Solina koji završava diplomski rad iz povijesti što je prihvačeno jednoglasno.Glavni stan je formirao i pročelništvo za socijalna pitanja i mladež na čijem čelu bude pročelnik gospodin Tihomir Tot što je isto tako jednoglasno prihvačeno.

Bog i Hrvati! Za Dom spremni!
HČSP