• Twitter
  • Facebook
  • Feed

Glavni stan HČSP-a u Vukovaru



Delnice-hčsp
Na sjećanje i u čast braniteljima Vukovara mladež HČSP-a Delnice izradila je ovaj mural u gradu.

Dana 18. studenoga 2013. u Vukovaru će se održati sjednica Glavnog stana HČSP-a. Svi članovi GS-a će sudjelovati u koloni sjećanja i nakon toga slijedi sjednica. Pozivamo članstvo HČSP-a da u što većem broju ove godine nazoči u gradu heroju, kako bismo i na taj način, osim odavanja počasti svim poginulima u obrani Vukovara, dali i potporu Vukovarcima u borbi protiv nove agresije na taj grad, a koju predvodi hrvatska vlada.

HČSP se polako ali sigurno učvršćuje u Vukovarsko-srijemskoj županiji gdje uz jaku podružnicu Vukovar, imamo još nekoliko gradskih i općinskih podružnica te općinske vijećnike u Andrijaševcima i Gradištu.

U mjesecu studenom dobar dio aktivnosti HČSP-a se seli u Slavoniju, tako već 24. studenoga imamo komemoraciju i mimohod u Laslovu, a 30. studenog je osnivanje podružnice u Osijeku. Nakon toga slijedi pojačana aktivnost u preostalim slavonskim županijama Brodsko-posavskoj, Požeško-slavonskoj i Virovitičko-podravskoj, gdje su se stekli uvjeti za osnivanje brojnih podružnica.

Bog i Hrvati !